For ditt lokale vassdrag og miljø

Opplevelser langs Lomma


Lomma fra Guribysaga til Vøyenenga har fått egen guide og kart over historiske plasser.

Elva som slynger seg gjennom store deler av Bærum fra innerst i Lommedalen til Vøyenenga er kartlagt med egen folder som viser kart, bilder og beskriver elvens historie.

– Folderen kan brukes til tur og er et godt dokument over Lommas industrihistorie, sier prosjektleder i Bærum Elveforum, Terje Bøhle

Folderen Opplevelser langs Lomma er lagt ut på bibliotekene og eldresentrene i området. Alle skolene har fått en bunke med Opplevelser. Til høsten vil vi invitere til en vandring langs Lomma fra Vøyen til Glitredammen. Ta med deg en folder når du går på tur langs Lomma - bli kjent med vassdragets natur- og kulturhistorie! God tur!

Lomma begynner på Krokskogen i Hole, der Lille Lomma (også kalt Vesle Lomma) møter Store Lomma, og renner videre gjennom hele Lommedalen og videre ut i Sandvikselva ved Vøyenenga i Bærum. Vøyenenga er ei tidligere flomslette der Lomma møter Isielva og danner Sandvikselva.

Lomma er et av hovedvassdragene på Krokskogen. Det går både skogsbilvei og skiløype langs Lomma fra bebyggelsen innerste i Lommedalen og innover i marka.

Elva ble benyttet til tømmerfløting fram til 1967. Det har ellers vært sagbruk og jernverk langs denne. Den eldste sagen lå ved Vigfoss på Helset og senere stangjernhammer ved Bærums Verk. Nord for Bærums Verk etablerte verket en mølle i tiden før 1825. Sør for Bærums Verk ligger Spikerbrukfallet kraftstasjon som henter kraft fra elven, som er demmet opp i Glitteruddammen ovenfor. Denne er den eneste gjenværende av tilsammen ni tidligere kraftstasjoner langs elven.

Kilder: Budstikka.no, wikipedia.no
Foto: Pål Giørtz / Wikimedia Commons