For ditt lokale vassdrag og miljø

Er vi klare for flere tørre somre?


photo-1471188520444-a325e413e595
Norsk vannforening arrangerer fagtreff 25. februar, kl 12:00-15:00

Tidligere har vi sett på økt og mer intensiv nedbør som konsekvens av klimaendringene – nå ser det ut som vi i tillegg vil kunne oppleve varme og tørke også i vårt land. Ekstremværet har kommet for å bli, og er vannverkene godt nok forberedt også på fremtidige tørre somre?

Under fjorårets tørkesommer innførte flere kommuner i landet hagevanningsrestriksjoner. Noen vannverk opplevde å få rekordlave nivåer i råvannskilden sammen med rekordhøyt forbruk i nettet.

Hvor robuste er vannverkene – både med tanker på vannkildene, vannbehandlingen og distribusjonen av drikkevannet? Hvem bør få dispensasjon under et vanningsforbud, og hva er prioriteringskriteriene? Trenger vi f.eks. strengere regelverk vedrørende plombering av kraner hvis folk ikke overholder et vanningsforbud? Disse spørsmålene skal vi forsøke å svare på under dette fagtreffet.

Møte om Engervannet tirsdag 13/11Velkommen til Bærum elveforums møte om Engervannet tirsdag 13/11
Kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Hensikten med forummøtet er å orientere om Engervannets historie og naturverdier.Les mer…

Urban avrenning - Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12


Urban avrenning

Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12

  • Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
  • Hvordan skal sandfangmassene håndteres?
  • Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?


Foto: TeknaLes mer…

Plastforurensing – seminar 23. oktober


Kl. 8:30-16:30, Forskningsparken i Oslo
Plastforurensninger i kystvann har fått mye oppmerksomhet, men nyere undersøkelser har vist at også elver og innsjøer er forurenset av plast.
Hva sier forskningen om hvordan kan vi jobbe for å redusere plastforurensning i vannkildene våre?

Arrangør: Norsk vannforening

Foto: Eirik Fjeld
Les mer…

Møte om overprøving og kontroll i miljøforvaltningenNorsk forening for miljørett inviterer til møte om overprøving og kontroll i miljøforvaltningen.

Myndighetene i Norge treffer daglig vedtak som alene eller i sum vil ha negative miljøeffekter. På bakgrunn av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i offentlig forvaltning og et styrket kommunalt selvstyre, reiser vi spørsmålet om vi er vitne til en svekkelse av kontrollmulighetene i norsk miljøforvaltning.

TIDSPUNKT: Mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00
STED: Professorboligen i universitetshagen – Det juridiske fakultet i Oslo (Karl Johans gate 47)Les mer…