Norsk Elveforum - for ditt lokale vassdrag og miljø

Om NorElv

Norsk Elveforum – NorElv – er en aktiv pådriver som skal oppmuntre og hjelpe interessegrupper andre steder i landet med å etablere sitt lokale elveforum. Dette for å inspirere til mer lokal medvirkning for å beskytte og rehabilitere de lokale vassdragene og ivareta biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi.

NorElv drives som et prosjekt av Bærum Elveforum i samarbeid med Asker Elveforum. Det har fått økonomisk støtte til utvikling og drift av Miljødirektoratet.

Hovedidéen er å samle relevant informasjon om etablering og drift av et elveforum, linker til etablerte elvefora, presentere relevant lovverk, nyttige rapporter og en samling av linker til organisasjoner og myndigheter.

Denne portalen vil bli ytterligere utviklet sammen med prosjektet.

Les mer

Siste nytt:

Bærum naturfestival 2021 – Elvelangs
Mai - juni 2021

Bærum Elveforum er vertskap for Bærum naturfestival i 2021. I mai og juni i år vil vi arrangere opplevelsesturer langs Bærums vassdrag. Les mer på www.naturfestival.no og på
Bærum elveforums hjemmesider.
AC77DFE1-368D-43F1-91D3-FC593B8F714C_1_105_c
Foto: Steinstjernet, Eirik FjeldHistoriske vassdrag
01. april 2020
BK_kart
En web-basert kartløsning for visning av historiske elver og bekker i Oslo har eksistert noen år. Nå har Bærum kommune laget en tilsvarende løsning. Dette er eksempler til etterfølgelse for flere byer og kommuner hvor elver og bekker har blitt lukket og lagt i rør som følge av tidligere tiders tvilsomme praksis i forvaltningen av vannmiljøet. Erkjennelsen at dette i svært mange tilfeller var et feilgrep har lokale myndigheter tatt inn over seg. Programmer for gjenåpning av lukkede vassdrag og en bedre forvaltning av overflatevann og flomvann finnes derfor nå i mange kommuner. Takk til vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen i Bærum kommune for formidling av nyheten og lenken!

Oslo kommune:
Historiske elver og bekker
Bærum kommune:
Historiske vassdrag

Tekst: Eirik Fjeld


World Fish Migration Day 2020
16. mai 2020

Denne dagen feirer vi «Verdens fiskevandringsdag», en merkedag for å skape bevissthet om hvor viktig det er å bevare frittflytende elver for vandrende eller migrerende fisk. Alle er velkommne til å delta i feiringen og skape sitt eget arrangement. Denne dagen feirer vi vår hengivenhet for fisk og elver – la følelsene flomme fritt! Kan vi regne med deg?
Foto: Eirik Fjeld


Kina
Verdens vanndag
23. mars 2020, Forskingsparken Oslo
Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag.
Årets tema: Vann og klimaendringer

Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdens og Norges vannressurser påvirkes av klimaendringene, og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

Tekst og foto: Eirik Fjeld

overlandselv-foldere-small
Opplevelser langs Øverlandselva
28.01.2020
Bærum Elveforum har nå laget en turbrosjyren «Opplevelser langs Øverlandselva». Den kan man få på biblioteket (gratis) eller ved å henvende seg til en i styret. En elektronisk
PDF-versjon er tilgjengelig på nettstedet til Bærum Elveforum.

Tekst: Eirik Fjeld. Foto: Terje Bøhler