For ditt lokale vassdrag og miljø

Frivillige organisasjoner

Stacks Image 59
Det er en rekke frivillige miljøorganisasjonene som blant annet jobber med vannmiljø i Norge, alt fra små foreninger med lokalt fokus til store nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Disse gjør et viktig samfunnsmessig arbeid ved blant annet å
  • Styrke kunnskapen og fokuset på miljøet
  • Øke befolkningens miljøengasjementet
  • Være en viktig dialogpartner og premissleverandør i miljøsaker
  • Være en kompetanseressurs i frivillige, privat og offentlig sektor og fremme samarbeidet mellom disse

Av de mest aktuelle organisasjonene som blant annet engasjerer seg for vannmiljø – i både smal og bred forstand – må nevnes:

Bellona
Biofokus
Den norske turistforening
Framtiden i våre hender
Forum for natur og friluftsliv
Greenpeace Norge
Levende vassdrag
Miljøagentene
Naturvernforbundet
Natur og ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norsk biologforening
Norsk botanisk forening
Norsk ornitologisk forening
Norsk zoologisk forening
Norsk vannforening
Norske lakseelver
Sabima
World Wildlife Fund Norge

– og ikke minst våre Elveforum!