For ditt lokale vassdrag og miljø

Møte om overprøving og kontroll i miljøforvaltningen


Norsk forening for miljørett inviterer til møte om overprøving og kontroll i miljøforvaltningen.

Myndighetene i Norge treffer daglig vedtak som alene eller i sum vil ha negative miljøeffekter. På bakgrunn av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i offentlig forvaltning og et styrket kommunalt selvstyre, reiser vi spørsmålet om vi er vitne til en svekkelse av kontrollmulighetene i norsk miljøforvaltning.

Foreningen har invitert ledende fagpersoner i våre naboland som vil gi et innblikk i kontrollmulighetene i miljøforvaltningen i Sverige og Danmark. Der har de uavhengige kontrollorganer som prøver en rekke forvaltningsvedtak av betydning for miljøinteresser.

Kan vi ta lærdom fra våre naboer, og er det behov for et uavhengig kontrollorgan i norsk miljøforvaltning?

PROGRAM
Nikolai K. Winge – Styreleder i NFFM og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiO
Overprøving og kontroll i norsk miljøforvaltning – En oversikt

Fredrik Holth – Dosent i juridiske fag, NMBU
Forvaltningens egen kontroll – lovlighetskontroll og innsigelse

Jan Darpö – Professor i miljørett, Uppsala, Leder av Århuskonventionens Task Force on Access to Justice
Overprøving og kontroll i svensk miljøforvaltning

Helle T. Anker – Professor i rettsvitenskap, København universitet
Overprøving og kontroll i dansk miljøforvaltning

TIDSPUNKT: Mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00
STED: Professorboligen i universitetshagen – Det juridiske fakultet i Oslo (Karl Johans gate 47)

Deltakelse er i utgangspunktet forbeholdt foreningens medlemmer og krever påmelding til styret@nffm.no Påmelding via Facebook er ikke tilstrekkelig.

Kilde: www.nffm.no