For ditt lokale vassdrag og miljø

Norsk elveforum - NorElv - er etablert

1. På NorElvs hjemmesider beskrives hvordan lokale grupperinger kan gå frem for å etablere nye lokale elvefora. Med andre ord vil NorElv være en «fødselshjelper» for nye, lokale elveforum i hele landet for derigjennom å stimulere til økt lokal engasjement og medvirkning.

2. NorElv skal også være en aktiv informasjonskanal for å spre relevant informasjon om Vannforskriften, Vannportalen, aktuelle kurs/seminarer hos Miljødirektoratet, Norsk vannforening, Tekna og andre.

3. NorElv vil utarbeide informasjonsskriv/artikler om NorElv med oppfordring til interessegrupper i hele landet om å etablere nye elveforum.

4. På NorElvs hjemmesider skal det også informeres om hva et elveforum kan være, hvordan dette kan organiseres, hvordan det kan driftes etc.

5. Arbeidet med NorElv vil også inkludere det å etablere og vedlikeholde et adresseregister med ePost-adresser til interesserte elvegrupper. Det sendes e-post til alle disse hver gang relevant saksinformasjon kommer fra myndighetene eller andre kilder.

6. NorElv vil stille med tilgjengelig ressurser, pr telefon og e-post, for å forenkle prosessen med nyetableringer (Brønnøysundregistrene, etablere hjemmesider etc.).

7. NorElv er p.t. ikke en organisasjon, men driftes som et prosjekt under Bærum Elveforum som vil være ansvarlig for oppfølging og gjennomføring – i samarbeid med andre.