For ditt lokale vassdrag og miljø

Anklages for lukket prosess om Lysakerbyen

Lilleaker_and_Lysakerelva
Lysakerelva: Anklages for lukket prosess om Lysakerbyen
Lysakervassdragets Venner vil beholde elva med et eget liv, uavhengig av bebyggelsen som skal reises på begge sider. De mener prosessen har vært udemokratisk.

– Vassdraget må være noe mer enn et landskapselement, men planene for Lysakerbyen tar ikke hensyn til at dette skal være en levende elv, sier John Tibballs, som er styreleder i Lysakervassdragets venner.

Venneforeningen har sendt inn en høringsuttalelse der de uttrykker stor skepsis til forslaget. Og Tibballs er kritisk til det som foregikk før planprogrammet ble presentert for offentligheten høsten 2017.

– Det var en lukket prosess som strakte seg over to og et halvt år. Vi hadde ikke noe kontakt om det som foregikk, påpeker han.
Venneforeningen understreker at elvens naturlige kantsoner er viktige både for rensing og utveksling av vann, og som tilgjengelig for allmennheten. Steinsetting av bredden svekker elva som naturkorridor.

Statens vegvesen mener at det foreliggende forslaget ikke er egnet for å skape forutsigbarhet, og anbefaler at kommunedelplan eller områderegulering brukes.

Kilde:
Budstikka.no
Foto:
Ketil Lenes / Wikimedia commons