For ditt lokale vassdrag og miljø

Møte om Engervannet tirsdag 13/11


Velkommen til Bærum elveforums møte om Engervann tirsdag 13. november 2018 kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Hensikten med forummøtet er å orientere om Engervannets historie og naturverdier. Engervannet er en unik brakkvannsforekomst. Fra Sandvikselva og Rønne elv kommer ål, laks og sjøørret opp i Engervannet og vandrer videre opp i Øverlandselva. I og langs Engervannet er det en rik flora og et yrende fugleliv. Engervannet er et viktig tur- og rekreasjonsområde. Byen Sandvika vokser. Krav til arealer til samferdsel, boliger, næringsbygg og idrettsformål er stort. Det er også kravet til nærliggende natur- og rekreasjonsområder. Kan Engervannet bli et enda mer attraktivt naturområdeområde for planter, fugl, dyr, fisk og mennesker? Kan Engervannet bli vernet som et naturreservat?

Program Forummøte 20181113 20181024.pdf